MENTALITET

Fleur gjorde sin mentalbeskrivning 04-02-21 på Södertälje BK.

Rastypiskt resultat för Schnauzer markeras med mörkröd text – Fleurs resultat markeras med ljuslila rutor. Grönt när resultaten sammanfaller

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b. KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer motvilligt med. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c. KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a. LEK 1

Leklust

Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1

Gripande

Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1

Dragkamp

Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Biter-drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a. FÖRFÖLJANDE Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Både 1:a och 2:a gången

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. GRIPANDE Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

1:a gången

Griper direkt, släpper

2:a gången

Griper direkt med hög fart. Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger Är uppmärksamt och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a. AVST.LEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVST.LEK

Hot/agg.

Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1:a del Enstaka skall och/eller morrningar under mom.1:a och 2:a del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a del Visar hotbeteenden skall och morrningar under mom. 1:a och 2:a del
5c. AVST.LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d. AVST.LEK

Leklust

Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST.LEK

Samarbete

Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek
6a. ÖVERRASKN.

Rädsla

Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKN.

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c. ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar tilloverallen-lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står brevid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d. ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid ngn av passagerna Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen Båge eller tempoväxl. vid minsst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e. ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid 2 eller flera passager
7a. LJUDKÄNSL.

Rädsla

Stannar. Kort Stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b. LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står brevid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c. LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
7d. LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid 2 eller flera passager
8a. SPÖKEN

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets länd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e. SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figurant bjuder Tar kontakt själv. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2

Leklust

Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2

Gripande

Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berörhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott

 

Mentalbeskrivning (MH – Mentalbeskrivning Hund) är, precis som det låter, en beskrivning av hundens mentala status. Det är inget prov och man kan inte bli godkänd eller underkänd, utan efter att ha genomfört beskrivning har hunden, helt enkelt, fått känd mentalstatus. Beskrivningen görs helst mellan 12-18 månaders ålder, för att försöka få en så opåverkad beskrivning av hunden mentalitet, som möjligt. Beskrivning består av ett antal olika delmoment, som är standardiserade situationer. Föraren och hunden går en bana med olika stationer (varje station är ett delmoment), där hundens reaktioner och beteende noteras. Syftet är att bl a beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet, lekfullhet, förmåga att avreagera mm. Man får en bild av den enskilda hundens mentalitet, vilket sedan kan jämföras med t ex rasen som helhet. Mentalbeskrivningen är tänkt som ett avelsverktyg, där man kan välja avelsdjur utifrån objektiva mätningar. Om många hundar beskrivs ger det också en bra bild av rasens mentala status och hur den utvecklas över tiden. För den enskilda hunden och dess ägare, kan det träningsmässigt vara bra att veta hur ens hund fungerar, t ex kan man behöva stötta sin hund i vissa situationer eller utveckla vissa delar, som hunden kanske har mindre av i sig själv. T ex visar Fleurs MH att hon blir ganska rädd i vissa situationer (spökena), med stöttning, grejar hon det dock och avreagerar hur bra som helst och sedan är det inte läbbigt längre.

 

Mentaltesten gjorde Fleur i Skövde 05-07-17.

Fleurs resultat markeras med rosa rutor.

Mentala egenskaper 3+ 2+ 1+ 1- 2- 1-
I. Tillgänglighet

koeff 15

Tillgänglig öppen Mindre tillgänglig Överdrivet tillgänglig Reserverad Aggressiv Lömsk
II. Kamplust, jakt

koeff 8

Stor Måttlig Mycket stor Liten Obetydlig Obefintlig
III. Kamplust, social

koeff 6

Måttlig Stor Liten Mycket stor Obetydlig Obefintlig
IV. Temperament

koeff 10

Livlig Mindre livlig Mycket livlig Impulsiv Något slö Slö
V. Skärpa

koeff 5

Måttlig utan kvarstående aggressivitet Stor utan kvarstående aggressivitet Liten utan kvarstående aggressivitet Obetydlig utan kvarstående aggressivitet Måttlig med kvarstående aggressivitet Stor med kvarstående aggressivitet
VI. Försvarslust

koeff 5

Måttligt Stor Liten Mycket stor Obetydlig Obefintlig
VII. Nervkonstitution

koeff 35

Nervfast Relativt nervfast Nervösa tendenser Något nervös Nervös Höggradit nervös
VIII. Hårdhet

koeff 8

Måttligt hård Något vek Hård Vek Mycket vek Mycket hård
IX. Dådkraft

koeff 8

Mycket stor Stor Måttlig Liten Obetydlig Obefintlig
X. Skottfasthet Skottfast, + Skottberörd, – Skotträdd, –

Fleur blev godkänd på mentaltestet med 186 p. Det här var den gamla korningen och maxpoäng var 300, godkänt 100. Exteriördelen gjorde hon några månader senare och blev godkänd även där och fick då titeln KORAD.

Mentaltesten (MT) är ena delen i Korningen. Korningen består dels av ett test av hundens mentalitet och dels en bedömning av exteriören (inte utställningsmeriter utan en exteriörbeskrivning). Blir hunden godkänd i båda delarna erhåller den titeln KORAD. Detta gäller dock bara för hundar som svenska brukshundsklubben har avelsansvaret för samt vissa raser som fått dispens, bl a schnauzer/pinscherklubbens raser. Därför kunde Fleur erhålla titeln.

MT innehåller delar som samarbete, social självsäkerhet, rädslor mm. Fleur gjorde den ”gamla” korningen, där fokus låg mer på nerverna, vilket jag tycker är bra. Det är ju nerverna som styr hunden och ger den förmåga att kunna koppla av och tolka händelser rätt samt kunna koncentrera sig och göra rätt saker även när anspänningen och stressen höjs. En hund med bra nerver avreagerar bra. I den nya korningen ligger tyvärr fokus mer på kamplusten än på nerverna, vilket gör att mer stressade hundar med kamplust godkänns än tidigare. Bra nerver är inte lika prioriterat längre. Nya korningen är, helt enkelt, inte lika krävande, som den gamla och fler hundar godkänns, som inte skulle blivit godkända i den gamla pga brist på nervsidan. Inte heller aggressiviteten kommer fram på ett bra sätt i nya korningen. En annan sak som inte mäts så bra och dessutom är svår att mäta är samarbetsförmågan. Här skulle man kanske kunna ta hjälp av bruksproven, som ett mått på hundens förmåga att samarbeta. Det krävs ju viss samarbetsförmåga för att kunna prestera på tävling.